Sky Factory Biophilia
Hem Produkter Användningsområden ▼ Hälso- och sjukvård Tandläkare Kommersiell Fastighet Senior Living Resurser Utbildning OM OSS Bild Katalog Portfolio KONTAKT
 
“… we cannot win this battle to save species and environments without forging an emotional bond between ourselves and nature as well—for we will not fight to save what we do not love (but only appreciate in some abstract sense) …” Stephen Jay Gould Stimulerad Biophilia Sky Factory sponsorer
Forskning av biophilia

Discover the Value of Biophilia for the Built Environment and Human Wellness

Vad är biophilia?

Termen Biophilia: Kärleken till livet eller kärlek till naturen (bio = life/natur + philia = kärlek). Begreppet har sitt ursprung av en vetenskaplig hypotes som infördes i början av 1980-talet av Harvard biologen Edward O. Wilson. Biophilia refererar till människas instinktiva, genetiskt samband och behov av naturen – nödvändigt eftersom människans evolution inträffade när vi bodde i nära kontakt med naturen. Begreppet Biophilia blir nu allt mer relevant eftersom det tar upp den växande oro kring den mänsklig hållbarheten. De senaste åren har arkitekter och designers blivit särskilt intresserade av Biophilia.

Vad är sammankopplad Biophilia?

Sammankopplad Biophilia hänvisas till hälsofördelarna med en nära kontakt med naturen. Även om människor lever alltmer isolerade från naturen, delar vi alla en genetisk mottaglighet för naturen. Bristen på sammankoppling till Biophilia har kopplats till vissa utvecklingsmässiga brister och psyko-fysiologiska problem. Ökad närhet till naturen har kopplats till många positiva fördelar för det mentalt och fysiska i kroppen.

Varför mår man bättre av biophilia?

Genom att öka medveten engagemang och kontakt med naturen, är vår kärlek till och uppskattning av naturen stimulerad. Stimulerad biophilia stärker banden med naturen som vi utvecklat över eoner av människans evolution. Personlig kontakt med naturen främjar vår psyko-fysiologiska kondition och välbefinnande. En känsla av uppfriskande vid en promenad i naturen, är ett tydligt exempel du du varit i kontakt med sammankopplad Biophilia.

Vilka är fördelarna med stimulerad Biophilia?

Forskning har bedrivits inom många områden under de senaste decennierna och har visat att stimulerad biophilic har betydande effekter på kropp, beteende och social interaktion. Specifikt har forskning på natur och hälsa fastställt att dagsljus och utsikt av naturen förbättra komforten och läkning av patienterna i vårdmiljöer. När vi uppleva fördelarna med samverkan med naturen medför detta till - lindring av stress, ökad sällskaplighet, större problemlösning förmågor, förbättrade mått på fysiologisk stabilitet och hälsa mm. Vi tenderar att ytterligare öka vår kontakt med naturen, vilket i sin tur ökar nyttan av dessa erfarenheter. Eftersom människor tenderar att ta hand om vad vi uppskattar och älskar, och eftersom stimulerad biophilia odlar en större uppskattning och kärlek till naturen och livet, stimulerad biophilia främjar åtgärder som gynnar uppskattning och skydd av naturen.

Sky Factory & Biophilia

Sky Factory skapar en realistiska illusion av naturen. Forskning visar att vyer till naturen, verkliga eller simulerade, har betydande välgörande effekter på hälsotillståndet. Sky Factorys produkter är inte avsedda att ersätta de verkliga erfarenheterna, utan att göra dem tillgängliga i invändiga utrymmen. Många av dagens arbetsförhållande bedrivs oftast i byggnader, kontor osv. Genom att använda Sky Factorys illusioner kan vi skapa verklig natur runt om oss vart vi än befinner oss.

Litterattur förslag

Biophilia, by Edward O. Wilson
Biophilia

By Edward O. Wilson
The Biophilia Hypothesis
The Biophilia Hypothesis

Edited by E.O. Wilson and Stephen Kellert
Biophilic Design
Biophilic Design

Edited by Stephen Kellert, et al
 

Kontakta oss

Phone: +1 (641) 472-1747

Business Hours
Monday - Friday
8am - 5pm Central Time (UTC -06:00)
The office is currently

Email: info@skyfactory.com

Contact a Sky Designer
Kevin headshot
Kevin
Ex. 224
Aaron headshot
Aaron
Ex. 210
Jeff headshot
Jeff
Ex. 209

Since 2002, Sky Factory has provided factory-direct pricing around the world to the top healthcare networks, specialty clinics, Fortune 500 companies, and other built environments, including retail, education, senior care, and hospitality.

Kontakta oss

Connect