Video ID: es2046 Title: Autumn Clouds, Mist and Fog: Basin Pond Location: New Hampshire

Ljudet av denna sekvens innehåller brus i Basin Pond tidiga morgon: tystnad, fläktande vind och enstaka fågelkvitter.

Stäng